Dự án này cung cấp một nguồn tài trợ dài hạn cho việc xây dựng và vận hành nhà máy điện mặt trời có quy mô lớn với công suất 257MW tại Hoà Hội, Phú Yên ở miền Trung Việt Nam. 

Khoản tài trợ này bao gồm khoản vay trị giá 27,9 triệu USD từ nguồn vốn của ADB, một khoản vay hợp vốn (khoản vay loại B) từ nguồn vốn của các ngân hàng thương mại với ADB là Bên cho vay chính thức, và một khoản vay trị giá 9,3 triệu USD từ nguồn vốn của Quỹ Cơ sở hạ tầng khu vực tư nhân Leading Asia (LEAP) có sự góp vốn của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Tập đoàn B.Grimm Power Public Company Limited Group – nhà sản xuất điện độc lập hàng đầu tại Thái Lan và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam là chủ đầu tư dự án.
Đây là một trong những dự án Nhà máy điện mặt trời lớn ở Việt Nam.

Đây là một trong những dự án Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam và hướng đến giảm sự phụ thuộc vào than đá và dầu diesel, góp phần tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng sạch trong nước. Đây cũng là khoản hỗ trợ cho vay đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh đầu tiên được cấp chứng nhận quốc tế theo khuôn khổ Chương trình Tiêu chuẩn và Chứng nhận Trái phiếu Khí hậu (Climate Bonds Standard and Certification Scheme).

Dự án hoàn thành được hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu về điện ngày càng tăng ở các địa điểm du lịch gần địa bàn dự án, như tỉnh Quảng Ngãi hay thành phố Nha Trang, giảm 123.000 tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm.

H.Chi