Xăng dầu các loại được nhập khẩu về Việt Nam trong 10 tháng/2018 chủ yếu có xuất xứ từ Malaixia với 2,87 triệu tấn, tăng 33,9%; Hàn Quốc với 2,33 triệu tấn, giảm 4,3%; Singapore với 2,21 triệu tấn, giảm 40,5%; Trung Quốc: 1,23 triệu tấn, tăng 49,7%; Thái Lan: 1,13 triệu tấn, giảm 18,6%...  so với 10 tháng/2017.


Lưu Hiệp