Trong đại hội Cổ đông của công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF) đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2023. Theo đó các cổ đông của VPF đã thống nhất bầu ông Trần Anh Tú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quốc Hội là Phó Chủ tịch, đặc biệt Phó Tổng Thư ký VFF ông Nguyễn Minh Ngọc được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng giám đốc.

Nguyễn Minh Ngọc.

Ngoài ra tại đại hội này, các cổ đông của VPF cũng biểu quyết mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty cũng như mua lại cổ phần của các CLB đã xuống hạng tại những giải đấu mà Công ty quản lý làm cổ phiếu quỹ cũng như bán cổ phiếu quỹ cho những CLB lên hạng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT ông Nguyễn Hồng Minh gửi lời chúc mừng tới Hội Đồng quản trị mới của Công ty VPF cũng như ghi nhận những thành quả hoạt động của Công ty trong thời gian qua. Ông Nguyễn Hồng Minh cũng cho rằng VPF cần cải thiện cơ chế hoạt động tăng cường hiệu quả, tăng nguồn thu để hỗ trợ các CLB tham gia giải đấu.

Ngoài ra Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cũng cho rằng VPF cần hoàn thiện cơ chế pháp lý để hoàn thiện tăng cường tính chuyên nghiệp của các giải đấu hiện đang nằm dưới sự quản lý của công ty

Bình Nguyễn