Để gây quỹ cho chương trình, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đóng góp 10.000 USD, trong khi HLV Nguyễn Thị Nhung đóng góp 50 triệu.

Quỹ từ thiện này nhằm giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương như Quảng Trị, Bình Định, Hải Phòng.

H. Ly