Đến thời điểm này, rất nhiều phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp SEA Games tại Malaysia đều chưa có thẻ sự kiện, đồng nghĩa với việc sẽ khó tác nghiệp ở những khu vực “nhạy cảm”. Lý do bởi công tác cấp thẻ tại đại hội năm nay rất phức tạp.

Một trung tâm báo chí tại SEA Games 29.

Để lấy được thẻ, các phóng viên phải đi qua nhiều khâu kiểm tra an ninh. Nhưng như thế còn chưa mệt bằng việc Uỷ ban Olympic Việt Nam đã mang thẻ của các phóng viên về nước, khiến những người ở Malaysia lại phải nhờ đồng nghiệp ở nhà mang sang. Nhiều người thất lạc, có người còn không có tên trong hệ thống phải làm bổ sung.

Không dễ để có được tấm thẻ này.

Ngay cả một số thành viên U22 Việt Nam cũng thiếu thẻ của BTC, phải đi liên hệ làm trong sáng nay. Ngoài ra, khi có thẻ, các phóng viên phải đến sân Bukit Jalil để kích hoạt, với quãng đường vài chục km từ khu trung tâm thành phố.

Nước bạn làm chặt công tác an ninh nên nếu không có thẻ phóng viên rất khó tiếp cận những khu vực nhạy cảm.
Trong khi đó Uỷ ban Olympic Việt Nam đã mang thẻ của các phóng viên về nước, khiến những người ở Malaysia lại phải nhờ đồng nghiệp ở nhà mang sang.
Ngay cả một số thành viên U22 Việt Nam cũng thiếu thẻ của BTC, phải đi liên hệ làm trong sáng nay.
Diệp Diệp (từ Kuala Lumpur)