Ngày 9-11 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề “Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế: Thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và vai trò của LHQ” dưới sự chủ trì của Trung Quốc, nước Chủ tịch HĐBA trong tháng 11 này. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh lịch sử đã chứng minh các biện pháp đơn phương và song phương không thể giải quyết những vấn đề toàn cầu. Trong bối cảnh hòa bình và an ninh quốc tế đang đối mặt với ngày càng nhiều những thách thức truyền thống và phi truyền thống phức tạp, cộng đồng quốc tế cần duy trì và tăng cường tính hiệu quả của chủ nghĩa đa phương. 

Đại sứ Đặng Đình Quý tái khẳng định cam kết của Việt Nam thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của LHQ trong bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. 

Đại sứ nhấn mạnh tất cả các quốc gia thành viên, nhất là các nước đóng vai trò quan trọng, cần tiếp tục cam kết mạnh mẽ và hành động trên thực tế để bảo đảm hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp, trong đó mọi vấn đề đều được giải quyết trên cơ sở công bằng, bình đẳng. 

Các thể chế đa phương, trước hết là LHQ, cần tiếp tục cải tổ để tăng cường hiệu quả, sự minh bạch và thực sự trở nên gắn bó với mọi người dân trên thế giới.

Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải cách của Tổng Thư ký LHQ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập một kế hoạch hành động phù hợp cho tiến trình cải tổ LHQ. Là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng, công bằng và phát triển bền vững.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh thế giới hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc (11-11-1918 – 11-11-2018). 

Những bài học lịch sử đã cho thấy tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, an ninh trên thế giới. Tổng Thư ký LHQ cho rằng, chủ nghĩa đa phương đã mang lại nhiều thành tựu to lớn thời gian qua như Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. 

Tuy nhiên, thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có do sự gia tăng xung đột, bạo lực cực đoan, khủng hoảng di cư, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng. 

Do đó, Tổng Thư ký Guterres kêu gọi tăng cường duy trì chủ nghĩa đa phương và các hành động tập thể; tăng cường cam kết duy trì hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp và Hiến chương LHQ; sử dụng hiệu quả hơn các cơ chế trung gian hòa giải để giải quyết hòa bình các tranh chấp.

PV