Đáng chú ý là việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị được bổ nhiệm chức Ủy viên Quốc vụ và tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Với việc đảm nhận chức vụ quan trọng này, ông Vương Nghị đã phá vỡ truyền thống trước đó của Trung Quốc, đó là việc phụ trách đối ngoại được giao cho hai người là Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Việc bổ nhiệm vị trí Ủy viên Quốc vụ cho ông Vương Nghị thể hiện đường lối nhất quán và chặt chẽ trong vấn đề ngoại giao của Trung Quốc trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị được bổ nhiệm chức Ủy viên Quốc vụ và tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Reuters

Phiên họp cũng đã thông qua danh sách 4 Phó Thủ tướng do Thủ tướng Lý Khắc Cường đề cử, gồm: ông Hàn Chính, bà Tôn Xuân Lan, ông Hồ Xuân Hoa và ông Lưu Hạc. Các đại biểu cũng đã nhất trí với 5 đề cử gồm ông Ngụy Phượng Hòa, ông Vương Dũng, ông Vương Nghị, ông Tiêu Tiệp, và ông Triệu Khắc Chí làm Ủy viên Quốc vụ. 

Các vị trí Bộ trưởng và Chủ nhiệm Ủy ban trong Bộ máy Chính phủ cũng đã được bầu trong phiên họp diễn ra ngày 19-3, trong đó có vị trí ông Ngụy Phụng Hòa giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Dịch Cương làm Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương).

Một nhân vật được Reuters đánh giá là ngôi sao mới nổi của chính trường Trung Quốc năm nay chính là Phó Thủ tướng Lưu Hạc, cố vấn kinh tế của Chủ tịch Tập Cận Bình. Giới quan sát cho rằng, với những hiểu biết sâu sắc về nên kinh tế Trung Quốc, ông Lưu Hạc sẽ giúp cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này ngày càng phát triển hơn.

Trước đó, Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã thông qua Dự thảo quyết định về Phương án cải cách cơ cấu bộ máy Quốc vụ viện nhằm củng cố bộ máy chính phủ hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương cùng nhiều lãnh đạo cao cấp khác và gần 3.000 đại biểu đã tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 7 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII.    

SCMP cho rằng, việc bổ nhiệm diễn ra khi Trung Quốc cải tổ cơ cấu ngoại giao, nhằm nâng cao vị thế nước này trên trường quốc tế. Theo đó, cơ cấu ngoại giao hiện tại bị cho là hoạt động không hiệu quả khi tiếng nói của các nhà ngoại giao thường không đủ sức ảnh hưởng trong quá trình ra quyết sách. 

An Nhiên (T.H)