Quyết định được đưa ra sau khi phía Hàn Quốc nối lại hệ thống loa phóng thanh chống chính quyền Bình Nhưỡng, sau vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên ngày 6-1.

Vào sáng nay, ngày 8-1, cùng thời điểm khởi động lại chương trình phát thanh chống miền Bắc, chính quyền Seoul tăng mức độ cảnh cáo ở mức cao nhất.

Ngay sau khi Hàn Quốc nối lại chương trình phát thanh chống miền Bắc…
…Triều Tiên cũng tái khởi động hệ thống loa tuyên truyền để đáp trả.
Ngọc Bích