Bản chính sách mới dày 40 trang, phản ánh sự suy giảm trầm trọng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ lần phê duyệt chiến lược trước đó vào tháng 5-2009 vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn ‘thiết lập lại” chính sách đối với Moscow. Nó tố cáo sự mở rộng của NATO và cùng đồng minh áp sát biên giới đang tạo một mối đe dọa an ninh đối với Nga.

Tổng thống Nga Putin.

“Việc xây dựng tiềm năng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tự ý thực hiện hành vi vi phạm các chuẩn mực luật pháp quốc tế, thúc đẩy quốc gia thuộc khối hoạt động quân sự, tiếp tục mở rộng liên minh, phương pháp tiếp cận biên giới Nga trên cơ sở hạ tầng quân sự tạo ra một mối đe dọa an ninh”, Chiến lược an ninh quốc gia Liên bang Nga nêu.

Quân đội Nga.

Chính sách mới tố cáo phương Tây đang cố tình lợi dụng “đòn bẩy căng thẳng trong khu vực Á-Âu để phá hoại lợi ích quốc gia của Nga. Nó nêu ra một ví dụ điển hình, phương Tây gây ra khủng hoảng chính trị Ukraina kể tư tháng 2-2014.

‘Sự ủng hộ của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với chính phủ đảo chính không hợp hiến ở Ukraina đã dẫn đến chia rẽ sâu sắc trong xã hội Ukraina và tạo ra xung đột vũ trang”, chiến lược an ninh mới của Nga nhấn mạnh.

Việc Nga hoạch định chính sách tự chủ-độc lập là nhằm đối phó với một phần chính sách của Mỹ cùng đồng minh, Tổng thống Nga khẳng định khi ký sắc lệnh phê duyệt Chiến lược An ninh.

‘Nga cần phải tăng cường an ninh dựa trên cơ sở những mối đe dọa mới đối với an ninh quốc gia có tác nhân và mối tương quan phức tạp. Chính sách đối nội-đối ngoại tự chủ, độc lập của Nga gây ra sự kháng cự từ Mỹ cũng như đồng minh, họ luôn tìm cách thống trị Nga trong mọi vấn đề toàn cầu”.

Chiến lược An ninh  mới của Nga gồm gần 20 chương nhằm tăng cường khả năng quân sự sâu rộng hơn, đồng thời cũng nhấn mạnh đến việc cải thiện kinh tế, đời sống người dân, y tế, khoa học, giáo dục và môi trường để xây dựng một nước Nga vững mạnh hơn.

Phạm Trúc