Hai ứng viên tranh cử Tổng thống năm nay, Donald Trump và Joe Biden. Ảnh Getty Images. 

Theo truyền thống, Dixville Notch được coi là thị trấn đầu tiên bỏ phiếu ở Mỹ, khi những cử tri đủ điều kiện tại đây tập hợp tại phòng bỏ phiếu ở khu nghỉ dưỡng Balsams để bỏ phiếu ngay nửa đêm.

Kết quả kiểm phiếu tại đây cho thấy, ứng viên Joe Biden là người giành chiến thắng. Theo CNN, tất cả cử tri đều bầu cho ông Biden. Dù vậy, tổng số cử tri bỏ phiếu chỉ là 5 người.

Tại thị trấn Millsfield, một điểm bỏ phiếu sớm không kém Dixville Notch, cuộc bỏ phiếu trực tiếp cũng đã kết thúc với 21 cử tri đi bầu. Ông Trump giành chiến thắng.

Duy Tiến