Phiên khai mạc toàn thể Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) Khóa XIII. Ảnh News.cn

Sự kiện này có sự tham dự của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính Hiệp Du Chính Thanh và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng hơn 2.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc.

Chủ tịch Chính Hiệp Khóa XII Du Chính Thanh trong diễn văn khai mạc đã điểm lại những công tác mà tổ chức này làm được trong nhiệm kỳ 5 năm qua trên ba lĩnh vực chính là hiệp thương chính trị, giám sát dân chủ và tham gia bàn bạc công việc trọng đại của đất nước.

Trong 5 năm qua, tổ chức Chính Hiệp đã phát huy tốt vai trò điều phối, tập hợp sức mạnh, tham mưu chính sách, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển một cách khoa học, duy trì ổn định, thống nhất đất nước và mở rộng giao lưu đối ngoại.

Trong 12 ngày làm việc, (từ ngày 3 đến 15-3), các đại biểu sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác và Báo cáo tình hình công tác đề án của Ủy ban thường vụ Chính hiệp toàn quốc khóa 12; Thảo luận Báo cáo công tác chính phủ, dự thảo sửa đổi Hiến pháp, dự thảo sửa đổi Luật giám sát...

Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc là cơ quan hiệp thương và tham vấn cao nhất của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1949 với ba chức năng nhiệm vụ quan trọng bao gồm: Hiệp thương chính trị, giám sát dân sinh và đề xuất khuyến nghị các chính sách đối với Chính phủ.

Theo lịch trình, kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính Hiệp Khóa XIII sẽ kéo dài 13 ngày và bế mạc vào sáng 15-3 tới.

Duy Tiến