Trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vừa qua, ông Donald Trump đã dành chiến thắng với tổng số 304 phiếu đại cử tri, còn bà Hillary Clinton đã tuột mất "giấc mộng chính trị" với 227 phiếu. 

Thị trưởng hiện tại của thành phố New York là ông Bill de Blasio, nhiệm kỳ của ông này sẽ kết thúc vào cuối năm 2017. Việc bà Clinton có thể tiến tới tranh cử cho vị trí Thị trưởng nhiệm kỳ kế tiếp sẽ là thách thức lớn đối với ông Bill de Blasio. 

Bà Hillary Clinton. Ảnh: AP 
Ông Bill de Blasio. Ảnh: Getty 

Ông Bill de Blasio thị trưởng đầu tiên thuộc Đảng Dân chủ của thành phố New York trong vòng 20 năm qua. Ông cũng đã từng là người điều phối chiến dịch tranh cử vào Thượng viện hồi năm 2000 cho bà Hillary Clinton. 

Tuy nhiên, ông này bắt đầu khước từ việc ủng hộ bà Clinton tranh cử ghế Tổng thống hồi tháng 4-2016 và không tham dự buổi ra mắt chính thức chiến dịch tranh cử của bà.  

Một thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ bà Clinton chia sẻ với báo chí: "Hãy nhìn những gì ông Bill de Blasio đã làm với bà Clinton, và chúng ta hãy tiếp tục đợi xem những bước đi tiếp theo của bà sẽ như thế nào." 

Linh Bùi