Tham dự Phiên họp còn có lãnh đạo 25 bộ, ngành và thành phố là các Ủy viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Phiên họp lần thứ hai Ủy ban Quốc gia APEC 2017 diễn ra ba tháng sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia để chuẩn bị cho việc nước ta đăng cai Năm APEC 2017. Tại phiên họp, lãnh đạo các Tiểu ban của Ủy ban Quốc gia đã báo cáo công tác chuẩn bị trên 5 mảng công tác lớn về nội dung, cơ sở vật chất, tuyên truyền và văn hóa, lễ tân, an ninh và y tế.

Sau khi nghe các báo cáo, Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo các bộ, ban, ngành, thành phố đã sát sao chỉ đạo, xác định và triển khai đồng bộ các đầu việc lớn, giữ đúng lộ trình chuẩn bị cho APEC 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

PV (TTXVN)