Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khi phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, chiều 20-4.

Đánh giá về mục đích, ý nghĩa cũng như công tác tổ chức hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nêu rõ: Đây là hội nghị cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.

Ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, các báo cáo đã đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền về những quan điểm lớn, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng. 

Nhiều nội dung, luận điểm trong văn kiện Đại hội đã được luận giải sâu sắc. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bố trí thời gian, phân công các đại biểu đi dự hội nghị đông đủ, đúng thành phần.

Các đại biểu dự hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, viết thu hoạch, nêu vấn đề trao đổi, giải đáp, đóng góp ý kiến về việc tổ chức hội nghị. Ban Tổ chức hội nghị đã có sự chuẩn bị khá công phu và đầy đủ về tài liệu học tập, nghiên cứu, thảm khảo; chuẩn bị chu đáo các điều kiện và bảo đảm tốt về an ninh, trật tự để hội nghị thành công.

“Thay mặt Ban Tổ chức hội nghị, tôi chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu hội nghị, cảm ơn các báo cáo viên đã dành thời gian chuẩn bị và truyền đạt sâu sắc nội dung các văn kiện; hoan nghênh các đại biểu về dự hội nghị đông đủ, với tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực. Đồng thời đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt nghiêm túc để lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở địa phương, đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả”, đồng chí Đinh Thế Huynh chia sẻ.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng lưu ý các đại biểu một số vấn đề trọng tâm. Trước hết, cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức. 

Khuyến khích phương pháp truyền đạt nêu vấn đề, gợi mở để người nghe chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, hiểu sâu nội dung các văn kiện và Nghị quyết Đại hội. Sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để mở rộng số lượng người nghe truyền đạt.

Bên cạnh đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp uỷ, tổ chức đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; 

Xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh rập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Sau hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng theo đúng quy định tại Chỉ thị số 02 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh lưu ý việc chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường dung lượng, thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, phương thức tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Đối với các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng cần bám sát Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng, khẩn trương cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn…

Trước đó, các đại biểu đã viết bài thu hoạch; thảo luận, trao đổi về những vấn đề, nội dung quan trọng cần làm rõ và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã giải đáp các ý kiến của đại biểu.

Quỳnh Vinh