Tiếp tục chương trình Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, sáng nay, 20-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu chuyên đề “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020”.

Toàn cảnh hội nghị.

Đây là một trong 3 chuyên đề quan trọng được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt tới gần 1.400 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên Trung ương…

Các đại biểu dự hội nghị.

Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch; thảo luận, trao đổi về những vấn đề, nội dung quan trọng cần làm rõ và nhận thức sâu sắc hơn trong văn kiện Đại hội XII của Đảng trên tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc.

Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái… Qua đó nâng cao nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh sẽ phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị vào cuối buổi chiều nay.

Quỳnh Vinh