Phiên họp đã cơ bản thống nhất các vấn đề lớn về nội dung và chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm APEC 2017 làm cơ sở để trình lãnh đạo cấp cao theo lộ trình đề ra. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, còn chưa đầy 8 tháng nữa sẽ diễn ra hoạt động đầu tiên của năm APEC 2017 – Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) tại Việt Nam.

Các bộ, ngành và thành phố liên quan cần đẩy nhanh việc chuẩn bị trên các mặt. Về nội dung, cần khẩn trương hoàn thiện chủ đề, các ưu tiên, sáng kiến và lịch hoạt động của năm APEC 2017 để kịp thông báo chính thức dịp cuối năm 2016 theo thông lệ. Cần quyết liệt triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, tuyên truyền quảng bá để hoàn tất theo đúng lộ trình đề ra; sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn cho năm APEC 2017.

Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia về APEC 2017 dự kiến tiến hành vào tháng 6/2016.

H.Chi