Việc xây dựng Đài Vinh danh hiện mới là nghiên cứu của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, chưa được tập đoàn đồng ý chủ trương thực hiện. Tập đoàn cũng đã nhắc nhở EVNNPT vì triển khai công việc mà chưa có sự phê duyệt chủ trương của Tập đoàn.

Trước đó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cho biết, công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam là mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển Hệ thống Truyền tải điện Việt Nam, đáp ứng nhu cầu về điện cho các tỉnh phía nam trong những năm đầu của sự nghiệp đổi mới.

Trong dịp kỷ niệm 10 năm và sau đó là 20 năm đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 được đưa vào vận hành (năm 2004), các cựu cán bộ lãnh đạo và công nhân viên tham gia xây dựng công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam đã kiến nghị xây dựng Đài vinh danh.

Quá trình triển khai thực hiện, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung - đơn vị được EVNNPT giao nhiệm vụ triển khai dự án đã báo cáo và được tỉnh Gia Lai đồng ý cho xây dựng công trình trong khu vực quy hoạch Công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai. 

Sau khi công trình được hoàn thành sẽ bàn giao cho địa phương quản lý để góp phần đem lại kiến trúc hạ tầng cho địa phương.

EVNNPT cũng cho biết vốn đầu tư xây dựng công trình sẽ dựa trên đóng góp của các tổ chức, cá nhân và một phần lấy từ quỹ phúc lợi của EVNNPT. Giá trị đầu tư công trình cũng phụ thuộc vào khả năng huy động kinh phí đóng góp từ các tổ chức, cá nhân. Việc huy động kinh phí đóng góp từ các tổ chức, cá nhân hiện nay chưa triển khai thực hiện.

Hải Châu