Ngày này 20 năm trước (27/5/1994), ngành điện Việt Nam đã có một dấu mốc lịch sử khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra lệnh hòa hệ thống điện Việt Nam với 4 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình tại Trạm 500 kV Đà Nẵng qua đường dây 500kV, chính thức đưa hệ thống 500kV vào vận hành. Việc khánh thành đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1 vào thời điểm đó đã giúp giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền Nam và miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Việc xây dựng và hoàn thành Đường dây 500 kV Bắc – Nam mạch 1 có chiều dài lớn (1.487 km), công nghệ phức tạp trong một thời gian ngắn kỷ lục trong bối cảnh 20 năm trước đã trở thành kỳ tích của ngành điện Việt Nam. Đưa đường dây vào vận hành thành công, chúng ta đã xóa bỏ đi những hồ nghi, e ngại ban đầu và quan trọng nhất là chúng ta đã có một hệ thống điện quốc gia hợp nhất, từ đó đảm bảo việc vận hành kinh tế các nhà máy điện trong cả nước, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ điện cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương lao động hạng Nhì cho EVN.

Ngành điện nước ta hiện nay đã có những bước phát triển vượt bậc, đã đảm bảo cung cấp điện cho yêu cầu phát triển KTXH với chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, ngành điện vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN bên cạnh nhiệm vụ đầu tư xây dựng, cần tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm nước ngoài, phát huy tính chủ động, sáng tạo tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả chung của ngành điện cũng như của toàn bộ nền kinh tế.

Tổng kết 20 năm vận hành Đường dây 500kV Bắc – Nam mạch 1, khẳng định việc đầu tư đường dây là một quyết định đúng đắn, kịp thời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, mà trực tiếp là Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

V.Hân