Dự buổi công bố kết luận có Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang.

Sau khi nghe TTCP tiến hành công bố kết luận thanh tra, đại diện UBND tỉnh Hậu Giang cam kết, sau khi bản kết luận được ban hành, tỉnh sẽ ra thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị sai phạm về tài chính nộp số tiền sai phạm theo đúng kết luận thanh tra; đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai phạm. 

TTCP công bố Kết luận thanh tra ở tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang cùng các đơn vị hữu quan thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra; quan tâm xem xét, giải quyết các khiếu nại của người dân, hạn chế để phát sinh các vụ việc phức tạp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển, tăng cường kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang cũng đã yêu cầu các cơn quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung mà Kết luận thanh tra đề cập tới.


Nhã Lan