Người đứng đầu ngành tài nguyên môi trường chỉ đạo Tổ giám sát hoạt động của Formosa Hà Tĩnh phải theo dõi chặt chẽ việc xả thải từ công ty. Chất thải trước khi đổ ra biển phải được xử lý tại bể sinh học. Để đảm bảo nước thải đã được xử lí đạt chuẩn, trong bể sinh học, các loại cá phải sống được.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Formosa phải thực hiện nghiêm túc cam kết về việc chuyển đổi công nghệ luyện cốc từ ướt sang khô nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

Khi đi kiểm tra khu vực chứa rác thải của Formosa, Bộ trưởng Hà yêu cầu công ty phải kiểm tra thật kĩ năng lực của đơn vị xử lí rác thải (Công ty CP môi trường Nghi Sơn – Thanh Hoá) và kí kết hợp đồng riêng với đơn vị được cấp phép xử lí chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Đã có 2 trạm quan trắc tự động được lắp đặt tại Formosa

Hiện tại, đã có 2 trạm quan trắc tự động được lắp đặt tại Formosa để giám sát quá trình xả thải của nhà máy, mọi thông số được truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Tĩnh.

Đại diện Formosa cho biết, đến thời điểm hiện tại, công ty đã hoàn tất việc chuyển 500 triệu USD tiền bồi thường cho sự cố môi trường do nhà máy gây ra. Bên cạnh đó, công ty cũng đã xử lí được 37/58 chỉ tiêu về môi trường. 


Khánh Vy