Theo phân công của Bộ Chính trị, tham dự Đoàn công tác của Trung ương còn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo các Vụ, Cục của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tập trung kiểm điểm làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là quản lý phân bón, thức ăn thủy sản, chăn nuôi để xảy ra sai phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội;  kiểm điểm việc chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc

“Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phải kiểm điểm trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, cầu thị, trung thực, theo nguyên tắc tập trung dân chủ và tuyệt đối không được có biểu hiện né tránh, xuê xoa, dễ dãi khi tự kiểm điểm về bản thân cũng như góp ý cho các đồng chí của mình” – Phó Thủ tướng yêu cầu.

Các đồng chí trong Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn được yêu cầu cần nêu cao trách nhiệm, tập trung tự kiểm điểm sâu sắc, phê bình và góp ý với đồng chí khác trên cơ sở đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra, nhất là những nơi, những vấn đề phức tạp, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; về đoàn kết nội bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ rõ: Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT cần làm rõ những thành tựu, kết quả cũng như cần tập trung phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ các thiếu sót, khuyết điểm. Từ đó có phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Sau khi kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền với hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị và nhân dân biết và giám sát việc thực hiện khắc phục sửa chữa khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân.

Nhấn mạnh vai trò của Bộ NN&PTNT là một bộ đa ngành, quản lý rất nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng qua cuộc kiểm điểm này Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT sẽ lãnh đạo ngành phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với đảng bộ, cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Theo chương trình, việc kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT được tiến hành trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 2 năm 2017.

Nam Phương