Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu...

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên họp trù bị:

Các đại biểu chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng.
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Công an Trung ương tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng.
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng.
  
B.S (theo VN+)