Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tổ chức. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự và phát biểu tại diễn đàn.

Theo bà Sherry Boger, Việt Nam rất thành công trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu nói chung và với Hoa Kỳ nói riêng. Năm nay, tổng kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia tiếp tục tăng trưởng khoảng 20% đạt 45 tỷ USD và có thể kỳ vọng đạt khoảng 80 tỷ USD vào năm 2020 nếu khuynh hướng này tiếp tục được duy trì, có thể cao hơn TPP.

Hơn thế nữa, Việt Nam đang gia tăng vị thế là nhà cung cấp hàng đầu trong khu vực ASEAN cho Hoa Kỳ. Thị phần của Việt Nam chiếm 22% và có thể vượt 30% trước năm 2020, nếu xu hướng hiện tại được tiếp tục.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Diễn đàn.

Bên cạnh đó, về vấn đề TPP, bà Sherry Boger cũng cho rằng, Việt Nam có thể là quốc gia được hưởng lợi lớn nhất từ TPP với các điều khoản liên quan. Một vài chuyên gia dự đoán rằng xuất khẩu của Việt nam sẽ tăng đến 28,4% khi thực thi TPP. Xuất khẩu dự kiến “cơ sở” trong năm 2025 không có TPP là 239 tỷ USD có thể tăng đến 307 tỷ USD. Hơn nữa, lợi ích tăng trưởng GDP dự kiến là khá lớn. GDP của Việt Nam trong năm 2025 có thể là 10,5% cao hơn dự đoán cơ sở. Tuy nhiên, bà Sherry Boger cũng cho rằng, TPP vẫn chỉ còn là lời hứa, chưa là một thực tế.

Toàn cảnh diễn đàn VBF cuối kỳ 2015

Bên cạnh những đánh giá tích cực tại diễn đàn, các hiệp hội doanh nghiệp cũng đưa ra các kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Lưu Hiệp