Theo Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết do Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày, sau phiên thảo luận tại Hội trường về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” ngày 27-5, Tổng Thư ký Quốc hội đã có Công văn xin ý kiến các vị ĐBQH về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội đối với chuyên đề giám sát nói trên.

Đến ngày 12-6, Ban Thư ký đã nhận được 314 bản ý kiến của các vị ĐBQH, trong đó 264 ý kiến hoàn toàn nhất trí với dự thảo Nghị quyết, 50 ý kiến cơ bản tán thành và góp ý trực tiếp vào một số nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết.

Có ý kiến đề nghị nêu rõ “Việc quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị còn để xảy ra nhiều sai phạm, lãng phí”. UBTVQH cho rằng, Báo cáo kết quả giám sát đã chỉ rõ các hạn chế, bất cập, vi phạm trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Toàn cảnh hội trường

Các vấn đề này đã được ghi nhận trong Điều 1 dự thảo Nghị quyết, cụ thể thành các nội dung liên quan đến việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, chất lượng các quy hoạch, việc điều chỉnh quy hoạch, công tác xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Có ý kiến đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị theo Luật Đất đai năm 2013.

UBTVQH khẳng định, qua giám sát cho thấy Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra chuyên ngành đất đai, xây dựng đã tổ chức nhiều cuộc thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi về cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, kiến nghị xử lý nhiều cán bộ sai phạm.

“Trong giai đoạn từ 1-7-2014 đến 31-12-2018, Cơ quan điều tra thuộc lực lượng CAND đã khởi tố điều tra 153 vụ án trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai”, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế nêu rõ.

Ngoài ra, trong dự thảo Nghị quyết đã yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành để xảy ra sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; chỉ đạo Bộ Công an đẩy nhanh công tác điều tra các vụ án về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

Giao Kiểm toán Nhà nước tăng cường kiểm toán các nội dung có liên quan đến hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị khi xây dựng chương trình kiểm toán hằng năm; yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị (thể hiện tại điểm p khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 dự thảo Nghị quyết).


B.Quân