Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 4 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng); Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức; Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh; Nhà thơ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2012 Nguyễn Hữu Thỉnh. Ngoài ra, Hội đồng còn có 23 Ủy viên.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những tác phẩm, cụm tác phẩm có đủ điều kiện và tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016.

PV