Về việc đăng ký biển số xe của người dân, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc này được thực hiện theo Thông tư về trình tự đăng ký phương tiện với tổ chức, cá nhân, trong đó có hướng dẫn trình tự lập hồ sơ khai báo, bấm số ngẫu nhiên trên Internet.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

“Kết quả được đông đảo công dân đồng tình. Thực tiễn ngoài xã hội vẫn có xe taxi hoặc xe công ty môi trường có biển số rất đẹp, cái này do bấm số ngẫu nhiên”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng cho cho biết, hiện nay,  Bộ Công an đang dự thảo Đề án đấu giá biển số xe,  xin ý kiến các bộ, ngành đề xuất đấu giá biển số xe. "Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin" - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định. 


P.A