Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chủ trì hội nghị.

 Đồng chủ trì hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Tinh giản được 67.218 người

Thành công nổi bật của ngành Nội vụ trong nhiệm kỳ đề cập đến tại báo cáo tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 tại hội nghị là toàn ngành đã hoàn thành vượt mục tiêu Bộ Chính trị giao về tinh giản biên chế.

Theo đó, bộ máy tại các bộ, ngành Trung ương giảm 12 vụ và tương đương; cục và tương đương tăng 7 tổ chức; Tổng cục và tương đương tăng 2 tổ chức. Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn giảm 5 tổ chức; giảm 973 phòng, 127 chi cục; phòng thuộc chi cục giảm 1.179; tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh giảm 12. Ở cấp huyện, giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 phòng Dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành giảm 10 tổ chức; thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục tăng 6 tổ chức; thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ giảm 24 tổ chức. Ở địa phương, số đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3.819 đơn vị (giảm 7,33%). Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015), đạt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết  số 39-NQ/TW.

Biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 biên chế (tương ứng giảm 11,98% so với năm 2015), đạt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết số 39-NQ/TW. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay là 1.031.851 người, giảm 147.290 người (tương ứng 12,49% so với năm 2015).

Trong giai đoạn năm 2015-2020, cả nước đã tinh giản được 67.218 người gồm: 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 62.253 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở địa phương; theo chính sách tinh giản biên chế. Trong số này, có 54.899 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 12.172 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học nghề và 80 người hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức khác.

Giảm 557 đơn vị hành chính cấp xã

Một trong những thành công nổi bật của ngành Nội vụ là hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã. Triển khai thực hiện Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2020, Bộ Nội vụ đã thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết quả, ở cấp huyện giảm 8/713 đơn vị còn 705 ĐVHC; cấp xã giảm 557/11.160 đơn vị còn 10.603 ĐVHC; sắp xếp thôn, tổ dân phố tổng số 98.455 thôn, tổ dân phố, giảm 38.369 tổ chức so với năm 2015. Về triển khai Dự án 513 về địa giới hành chính, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ, đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm tiến độ và đúng quy định.

Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 7 nghị quyết giải quyết dứt điểm được 15/16 khu vực liên quan tới các tỉnh, thành phố (còn TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục tham mưu với Chính phủ).

Năm 2021, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, theo đó, chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ và phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không đáp ứng được yêu cầu công việc và vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ.

Ghi nhận những thành quả đã đạt được, tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác trong 5 năm qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị toàn ngành Nội vụ phải thẳng thắn đánh giá và nhìn nhận khách quan về một số hạn chế để khắc phục và đề ra những giải pháp cụ thể, khả thi, bám sát yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước vì mục tiêu xây dựng nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nguyễn Hương