Sáng 30-6, lễ tang phi hành đoàn CASA 8983 diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội) có 9 linh cữu phủ cờ quyết thắng, nhưng chỉ 8 thi thể được tìm thấy. Người trẻ nhất trong số họ mới 27 tuổi. Hàng nghìn người là thân nhân, đồng đội và cả những người dân chưa từng quen biết các liệt sĩ đã đến nhà tang lễ. Ảnh: Vne

Thân nhân các liệt sĩ.
Đồng đội an ủi thân nhân các liệt sĩ.

Xuân Bùi - Vũ Linh - Trần Xuân