Sáng 16/3, HĐND tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2016-2021), bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. 

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, với số phiếu 40/45, đạt tỷ lệ 88,89%.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bà Thanh, sinh năm 1978, có trình độ chuyên môn cử nhân ngoại ngữ, thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng Anh, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên viên cao cấp về quản lý Nhà nước.

Trong quá trình công tác, bà Thanh lần lượt trải qua các vị trí công tác trong ngành giáo dục, từ Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long đến Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Bà Thanh là đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.

Văn Vĩnh