Sáng 29-11, tại TP Tam Kỳ, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 13 để kiện toàn về công tác nhân sự UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Nam đã bỏ phiếu miễn nhiệm ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức bầu ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trí Thanh sinh năm 1970, quê quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Đại học ngành Ngân hàng, Đại học ngành Luật kinh tế; Thạc sĩ Chính sách công; Cử nhân lý luận chính trị.

Ngày 5-11-2019, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn thông báo ý kiến kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý giới thiệu ông Lê Trí Thanh để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Dịp này, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.
Ngọc Thi