Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với ITU sẽ là một công cụ hỗ trợ ITU trong việc thực hiện đo kiểm liên quan tới các trường hợp can nhiễu mà các nước thành viên ITU đề nghị ITU hỗ trợ xử lý bao gồm: kiểm tra sự phù hợp giữa mạng vệ tinh thật và tham số đăng ký trong bảng tần số chủ; kiểm tra sự phù hợp giữa mạng vệ tinh và tham số đã được phân bổ trong qui hoạch…

Đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện và Liên minh Viễn thông quốc tế ký kết thỏa thuận hợp tác về kiểm soát vệ tinh dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.
Ngoài ra, việc tham gia và kí kết Thỏa thuận hợp tác này còn giúp nâng cao uy tín của của Việt Nam, tăng cường khả năng bảo vệ mạng vệ tinh của Việt Nam; nâng cao nghiệp vụ của các nhân viên trạm kiểm soát vệ tinh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
HT