Báo cáo Khảo sát công khai ngân sách cũng cho thấy, qua 14 năm với 7 kỳ khảo sát, chỉ số công khai ngân sách (OBI) của Việt Nam năm 2019 có sự tăng nhanh và cải thiện ở cả 3 trụ cột đánh giá, đó là sự minh bạch, sự tham gia và giám sát ngân sách.

Đặc biệt, ở trụ cột về công khai minh bạch ngân sách, điểm xếp hạng đã tăng mạnh và đạt 38 điểm trên thang điểm 100, tăng tới 23 điểm so với kỳ đánh giá trước (vào năm 2017). Sự tăng điểm mạnh này góp phần giúp Việt Nam tăng 14 bậc xếp hạng về công khai minh bạch ngân sách và đưa Việt Nam lên vị trí 77 trong số 117 nước được khảo sát.

Được biết, Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương - MOBI 2019 cũng được công bố trong sáng 1/7. Trong xếp hạng MOBI 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thứ hạng cao nhất với 73 điểm. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, mới có 31 trên tổng số 44 Bộ, cơ quan Trung ương có điểm khảo sát của kỳ MOBI 2019, chiếm tỉ lệ 70%. Tuy tỷ lệ này cao hơn năm khảo sát MOBI 2018, nhưng cũng chứng tỏ còn rất nhiều dư địa cải cách nâng cao công khai minh bạch ngân sách ở các Bộ, cơ quan Trung ương.

Hải Châu