Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định trong hơn 15 năm kể từ khi thực hiện các cam kết Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), Quốc hội Việt Nam đã ban hành Hiến pháp năm 2013, đồng thời xây dựng và sửa đổi, bổ sung hơn 300 đạo luật, tạo cơ sở pháp lý toàn diện cho Chính phủ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

 Quốc hội cũng đã thông qua Chiến lược quốc gia về Bảo vệ môi trường định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; tham gia xây dựng Chiến lược quốc gia về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định nỗ lực của Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Ngoài ra, Quốc hội Việt Nam cũng thực hiện việc giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và xem xét, quyết định việc bố trí ngân sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, về ứng phó biến đổi khí hậu, về đầu tư cho y tế, khoa học công nghệ,… để đảm bảo phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, sự tham gia tích cực đóng góp ý kiến quý báu của các diễn giả trong nước và quốc tế sẽ giúp hội nghị thành công tốt đẹp, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng khẳng định sự quan tâm của Việt Nam về mục tiêu phát triển bền vững với “Kế hoạch hành động quốc gia” mà trong đó người dân được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển. Việt Nam tuy đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển nhưng vẫn là một nước thu nhập trung bình thấp. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ kết quả thực hiện SDGs của Việt Nam

Đứng trước yêu cầu phải phát triển nhanh hơn để không bị bỏ lại ngày càng xa nhưng Chính phủ Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng phải bền vững và nếu phải đặt lên bàn cân thì cần ưu tiên hơn cho yêu cầu bền vững, cụ thể và trực tiếp nhất  là cho bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. 

Tổng thư ký Liên minh nghị viện Thế giới Martin Chungong ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Ông Martin Chungong cũng nhắc lại những thành tựu của Quốc hội Việt Nam, trong đó tiêu biểu là Tuyên bố Hà Nội được đưa ra tại Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132, trong đó cam kết hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động. Ông tin tưởng sự hợp tác của Quốc hội Việt Nam với IPU sẽ đạt được nhiều kết quả hơn trong thời gian tới, góp phần làm cuộc sống cho người dân tốt đẹp hơn.

Với vai trò là thành viên Ủy ban về dinh dưỡng của IPU, ông Martin Chungong nhấn mạnh sự quan trọng của vấn đề đảm bảo dinh dưỡng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Ông Martin Chungong hy vọng Việt Nam sẽ trở thành quốc gia tiên phong trong việc đảm bảo các mục tiêu về dinh dưỡng, cũng như nâng cao tỷ lệ trẻ em được nuôi bằng sữa mẹ. 

Tổng thư ký IPU nhấn mạnh cam kết của Liên minh Nghị viện thế giới trong việc hỗ trợ các nghị viện thành viên, trong đó có Quốc hội Việt Nam trong quá trình hoàn thành chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về các mục tiêu phát triển bền vững.

Tổng thư ký IPU trao tượng trưng Bộ Công cụ tự đánh giá về việc thực hiện SDGs phiên bản tiếng Việt cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Hội nghị “Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững” là một trong những hoạt động nhằm nâng cao sự hiểu biết về vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy, giám sát triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trên quy mô toàn cầu của IPU, mà Việt Nam là một thành viên tích cực. 

Hội nghị lần này sẽ bao gồm nhiều nội dung như: Hội nghị Tổng quan về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và vai trò của Nghị viện; Giới thiệu Bộ công cụ tự đánh giá Nghị viện và các SDGs; Nhận diện một số thách thức đối với Việt Nam trong thực hiện một số SDGs, khuyến nghị và giải pháp...Hội nghị sẽ kéo dài đến hết ngày 18-12.Thân Lai