Đây là nhận định được đưa ra trong buổi họp liên ngành hợp tác ASEAN diễn ra ngày 14-12 tại Hà Nội do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cuộc họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình hợp tác ASEAN, sự phối hợp của các Bộ, ngành trong tham gia hợp tác ASEAN năm 2016, và phương hướng tham gia hợp tác ASEAN thời gian tới.

Năm 2016 là năm đầu tiên sau khi thành lập Cộng đồng ASEAN triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể trên cả 3 trụ cột Cộng đồng. 

Đến nay, ASEAN đã thúc đẩy soạn thảo và thông qua các chương trình hành động, kế hoạch công tác ngành giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN 2025 và kế hoạch công tác giai đoạn 3 sáng kiến hội nhập ASEAN (hỗ trợ các nước CLMV); thúc đẩy quan hệ đối ngoại của ASEAN; cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện hơn 20 bộ ngành tham gia hợp tác ASEAN. 

Trong năm nay, Việt Nam tiếp tục tham gia đầy đủ, hoàn thành nghiêm túc các cam kết và đóng góp hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, thể hiện qua việc tiến hành xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025 của các bộ/ngành từ cấp quốc gia cũng như gắn kết với tiến trình hội nhập chung; 

Chủ động thúc đẩy tăng cường đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý những thách thức lớn nảy sinh trong khu vực, nhất là vấn đề Biển Đông; làm tốt vai trò vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ; và tích cực hỗ trợ Lào trong năm Chủ tịch ASEAN 2016.

Các đại biểu nhận định, năm 2017, ASEAN cần phải tăng cường sức sống mới cho giai đoạn phát triển Cộng đồng. Riêng Việt Nam thì cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác ASEAN, tập trung vào việc thúc đẩy triển khai các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025 trên 3 trụ cột; thúc đẩy đạt tiến triển thực chất trong thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu quả.

Các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất trong việc củng cố quan hệ đối ngoại của ASEAN cả về chiều rộng và chiều sâu, kết hợp cải tiến thể thức và hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy và các khuôn khổ hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với đối tác; tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại Việt Nam và trên thế giới, qua đó tiếp tục công tác tuyên truyền, quảng bá về ASEAN, nâng cao nhận thức, thúc đẩy bản sắc chung và lợi ích của Cộng đồng ASEAN.

H.Chi - An Nhiên