Chào mừng ngài Tư lệnh Cảnh sát New Zealand cùng Đoàn đại biểu sang dự Hội nghị ASEANAPOL 39, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định các chuyến thăm và tiếp xúc gần đây của lãnh đạo cấp cao hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương thể hiện sự tin cậy chính trị và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ thỏa Thuận hợp tác về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đã ký năm 2010… hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm liên quan đến hai nước.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và Tư lệnh Cảnh sát New Zealand Mike Bush ký và trao Thỏa thuận giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát New Zealand về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tại Hội đàm, hai Bên đã thống nhất một số nội dung nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát New Zealand nói riêng, như: New Zealand tiếp tục ủng hộ Việt Nam tại các Diễn đàn đa phương, đặc biệt là khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 và thực hiện vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát New Zealand cùng nhau xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia vừa ký; định kỳ tổ chức họp, đánh giá hiệu quả thực hiện và đề xuất các biện pháp cụ thể.

Hai Bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên; trao đổi thông tin về các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia...

Bộ Công an Việt Nam mong muốn phối hợp và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác New Zealand trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh buổi Hội đàm.

Hai Bên nghiên cứu tiềm năng ký kết các văn bản hợp tác, nhằm tạo hành lang pháp lý cho quan hệ hợp tác phòng, chống tội phạm như Hiệp định về Tương trợ tư pháp hình sự, Hiệp định về Dẫn độ, Hiệp định Chuyển giao người bị kết án phạt tù...

Kết thúc hội đàm, Thứ trưởng Lê Quý Vương và Tư lệnh Cảnh sát New Zealand Mike Bush đã ký kết Thỏa thuận giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát New Zealand về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

L.C.