Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Harish Parvathaneni đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Những đóng góp của đại sứ đã góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, đặc biệt đã thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Ấn Độ.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Harish Parvathaneni và các đại biểu.

Trong đó đã tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp, xây dựng các văn bản hợp tác trong lĩnh vực trao đổi thông tin, tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia hai nước, an ninh mạng; thiết lập cơ chế đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng luân phiên giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng an ninh quốc gia Ấn Độ và tổ chức phiên họp lần thứ nhất vào tháng 7-2018 tại Việt Nam; Trao đổi thông tin về tình hình tội phạm…

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, dù công tác trên bất cứ cương vị nào, ngài Harish Parvathaneni tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước nói chung, trong lĩnh vực an ninh, trật tự nói riêng.

Trong đó, mong muốn Ấn Độ ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; hợp tác chia sẻ thông tin, tham vấn những vấn đề an ninh khu vực, quốc tế có liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia mỗi nước; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm hình sự có tổ chức xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, trao đổi kinh nghiệm trong bảo vệ lợi ích quốc gia trên không gian mạng…

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Harish Parvathaneni tin tưởng, những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ sẽ đạt nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm.

Đại sứ Harish Parvathaneni khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực hết sức mình đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng được củng cố và phát triển.

Hà Linh