Tuần qua, cán bộ của Tỉnh ủy Hậu Giang đã đến nhà riêng của ông Thanh ở Hà nội để thăm hỏi gia đình, đồng thời muốn tìm gặp ông Thanh để hỏi về tình hình điều trị bệnh, nhưng không gặp ông này.

Về thông tin trên mạng xã hội có ảnh ông Trịnh Xuân Thanh đang ở nước ngoài, ông Lê Công Lý, cho biết: “Chúng tôi không rõ ông Thanh đang ở đâu. Thông tin cho rằng ông Thanh đang ở nước ngoài, Tỉnh ủy Hậu Giang không rõ và không có cơ sở về việc này”.

Hiện không biết ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. 

Về thời hạn triệu tập mà Tỉnh ủy Hậu Giang đưa ra là 13-9 ông Trịnh Xuân Thanh phải có mặt ở Hậu Giang để giải quyết các vấn đề có liên quan, ông Lê Công Lý, cho biết: “Đến thời điểm hiện nay ông Thanh chưa hồi đáp thư triệu tập của Tỉnh ủy Hậu Giang”.

Liên quan đến quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng là khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, ông Lê Công Lý, cung cấp: “Theo kế hoạch, ngày 16-9, Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ vào Hậu Giang để triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Việc triển khai quyết định này tổ chức tại Tỉnh ủy Hậu Giang, sẽ mời các cơ quan có liên quan đến dự”.

Như đã thông tin, liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh từ việc báo chí phát hiện ông sử dụng xe tư nhân nhưng lại gắn biển số xanh khi đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến ông Thanh.

Ngay sau đó, ngày 8-9, Tỉnh ủy Hậu Giang có thư triệu tập gửi đến tận nhà yêu cầu ông Thanh ngày 13-9 phải có mặt tại tỉnh để giải quyết các việc có liên quan đến ông này.

Ngày 9-9, Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh…

Văn Đức