Với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã xây và sửa chữa 155 nhà tĩnh nghĩa, nhà tình bạn, nhà tình thương; hiến 41.367 đơn vị máu; trồng 34.266 cây xanh; tích cực tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, hưởng ứng cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”,…

Đại biểu dự hội nghị

Đặc biệt, các mô hình của đoàn trong tuyên truyền nâng cao ý thức nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như công tác cảm hoá, giáo dục giúp đỡ thanh nhiên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện, tái hoà nhập cộng đồng thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật được duy trì; tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng trong xử lý các điểm nóng về ANTT; triển khai nhiều hoạt động nhằm phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên; duy trì 472 tổ đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT với 5.345 thành viên; tổ chức 1.360 hoạt động tuyên truyền thủ đoạn các loại tội phạm cho 191.674 lượt người dân…

Đại diện đoàn cơ sở phát biểu tại hội nghị

Về chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2020, trong 11 chỉ tiêu cơ bản có chỉ tiêu 100% đoàn phường xã thị trấn có giải pháp, hoạt động cảm hoá giáo dục, giúp đỡ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thiếu nhi chưa ngoan; giúp đỡ ít nhất 400 thanh thiếu nhi trở lên tiến bộ.

Các địa biểu dự hội nghị

Nguyễn Cảnh