Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Minh Chính đã thông báo tới cử tri huyện Đầm Hà về kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Theo đó, kỳ họp này diễn ra từ ngày 23-10 đến 24-11 tại Hà Nội. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận, thông qua 6 luật và cho ý kiến về 9 dự án luật.

Các luật được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp gồm: Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.

Đặc biệt, tại kỳ họp, Quốc hội đã sôi nổi thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Dự án Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt… Đây là dự án luật có liên quan đến Quảng Ninh và được tỉnh Quảng Ninh tích cực phối hợp triển khai xây dựng, nên được các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội đồng tình, đánh giá cao…

Cử tri huyện Đầm Hà đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương và đất nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã phân tích, làm rõ những kiến nghị của cử tri huyện Đầm Hà, yêu cầu lãnh đạo huyện cần nhanh chóng thực hiện hợp nhất văn phòng HĐND – UBND huyện; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị; khẩn trương xác minh, xem xét để công nhận cựu Thanh niên xung phong theo kiến nghị của cử tri…

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính đã tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thạch và 4 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đầm Hà.

PV