Tại cuộc họp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đồng thuận với thông báo kết luận sai phạm từ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc sẽ cách tất cả các chức vụ trong Giáo hội đối với đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng nhanh chóng ổn định tình hình tu tập, hoạt động Phật sự, tu học theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Đặc biệt, chùa Ba Vàng phải dừng ngay việc tuyên truyền, thực hiện nghi lễ cúng oa gia trái chủ, gọi vong...

Theo đại đức Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, tại cuộc họp, đại đức Thích Trúc Thái Minh đã thành tâm bắt đầu hành lễ sám hối trước chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và phát nguyện hành lễ sám hối theo sự giáo giới của Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cầu thỉnh sự giám sát và chứng minh của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua cuộc họp, trụ trị chùa Ba Vàng đã gửi lời xin lỗi tới các cấp, các ngành, các Phật tử, tín đồ, nhân dân và các cơ quan, phóng viên báo chí.

Cũng theo đại đức Thích Đạo Hiển, đối với chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chưa bàn đến việc cách chức, tất cả còn phụ thuộc vào sự tiến bộ, việc chấp hành kỷ luật của đại đức Thích Trúc Thái Minh.


V.Huy