Trong danh sách 5 người không được lựa chọn vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 1 người được giới thiệu ứng cử là bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, hiện đang công tác tại Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hà Nội cho biết, Bà Hằng đạt 100% tín nhiệm nơi làm việc, 53,12% cử tri nơi công tác, nhưng chỉ đạt 2,41% tại hội nghị hiệp thương lần III. 4 người tự ứng cử không được lựa chọn vào danh sách những người  đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có ông Trần Đăng Tuấn. Ông Trần Đăng Tuấn đạt 100% (77/77 cử tri) tín nhiệm nơi cư trú và nơi làm việc nhưng tại hiệp thương lần III chỉ đạt 15,66% (13/83 đại biểu).

Theo ông Bùi Anh Tuấn, những vấn đề liên quan đến nhà báo Trần Đăng Tuấn, những người tự ứng cử hay người được giới thiệu đều có quyền bình đẳng như nhau. “Về việc lấy phiếu tín nhiệm ở nơi cư trú và nơi làm việc là thực hiệu theo quy định trong luật. Các ứng viên phải thực hiện đủ các bước đó mới đủ tiêu chuẩn để vào hiệp thương lần III. Việc đánh giá thế nào, hay ứng viên nhận được ít hay nhiều tín nhiệm là do đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần III quyết định. Chúng tôi đã thực hiện đúng quy định, tổ kiểm phiếu gồm 3 người (1 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh làm tổ trưởng, 1 Chủ tịch Hội Thanh niên TP Hà Nội và 1 Phó Chủ tịch Hội Sinh viên)”, ông Bùi Anh Tuấn giải thích.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trả lời các câu hỏi xung quanh việc lựa chọn vào danh dách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trả lời câu hỏi căn cứ vào nguyên tắc nào để loại những ứng viên, ông Bùi Anh Tuấn cho biết: “Luật Tổ chức Quốc hội quy định rất rõ tiêu chuẩn ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội. Đối chiếu những tiêu chuẩn như gương mẫu chấp hành chủ trương pháp luật, thực hiện phòng chống tham nhũng, gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, được nhân dân tín nhiệm… từng đại biểu sẽ xem xét quyết định”.

Theo ông Tuấn những người vào hiệp thương lần III đều đạt tiêu chuẩn vì đã đạt được tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác. Qua đối chiếu hồ sơ lý lịch của các ứng viện cũng đều rất tốt mới được đưa vào danh sách hiệp thương lần III. Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, trong những người tiêu biểu thì phải lựa chọn những người tiêu biểu hơn. Qua cảm nhận các đại biểu thấy rằng những ứng viên có thể đóng góp cho đất nước được nhiều hơn, xây dựng những quyết sách lớn cho đất nước thì đó là quyền của 83 đại biểu.

Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ II, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hà Nội đã chốt danh sách 87 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, Hội nghị hiệp thương lần III, 100% đại biểu biểu quyết đưa ra ngoài danh sách 15 người có đơn xin rút và 29 người có tín nhiệm không đạt yêu cầu. Như vậy, số người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV còn lại trong danh sách là 43 người. Từ danh sách 43 người kể trên, Hội nghị hiệp thương tiếp tục biểu quyết để lựa chọn 38 người vào danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 1 người dự phòng. 

Ngọc Yến