Ông Đỗ Thái Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng trong 5 năm qua luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng thường xuyên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng. 

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương trao bằng khen của Tỉnh ủy Phú Yên cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Ảnh: Phạm Cường

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng, giảm 52% và 628 đảng viên, giảm 14,1%. Trong số đó có 216 đồng chí là cấp ủy viên các cấp vi phạm về quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành chưa nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ông Lương Minh Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng, từ công tác kiểm tra, giám sát trong đảng đã mở ra nhiều cuộc thanh tra, kỷ luật, xử lý nghiêm minh sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên theo quy định của pháp luật. Vì thế cần phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm minh, không có "vùng cấm", cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong đảng ở các cấp cần được đào tạo giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ.


Hữu Toàn