Tờ trình của Bộ LĐ- TBXH, căn cứ theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 11 quân nhân và 2 cán bộ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. 

Căn cứ pháp lý để cấp Bằng Tổ quốc ghi công trong trường hợp này là theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thì trường hợp trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huấn luyện, diễn tập của không quân, hải quân, cảnh sát biên và đặc công; chữa cháy; chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai sẽ được xem xét, xác nhận là liệt sĩ. 

Tờ trình của Bộ LĐ- TBXH cho biết, hồ sơ đề nghị của Bộ Quốc phòng chưa đủ thành phần theo quy định. Tuy nhiên, do tính chất cấp thiết của vụ việc, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với Bộ LĐ- TBXH hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐ- TBXH đối với 11 quân nhân. 

Đối với 2 cán bộ cùng Đoàn Công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định. “Bộ LĐ- TBXH báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 13 trường hợp nêu trên”, tờ trình nêu rõ.

P.H