Trong đó có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 25 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 116 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí. 

Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí đảng viên lão thành là lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ. Các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu của Đảng, đã có nhiều đóng góp tích cực cho Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà qua các thời kỳ. Nhiều đồng chí là những chiến sỹ cách mạng kiên trung trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc.

Văn Đức