Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chúc mừng các đồng chí thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an được nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh trong thời gian tiếp theo, các đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phấn đấu, phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, chiến đấu, tiếp tục cống hiến. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân phục vụ” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, hoàn thành tốt nhất các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chúc mừng các đồng chí được tặng trao tặng Huy hiệu Đảng.

Thay mặt cho các đồng chí được tặng trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này, Thiếu tướng Đàm Văn Tâm, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; khẳng định tiếp tục cống hiến hết sức mình, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng để xứng đáng với danh hiệu cao quí đã được Đảng trao tặng.

Hưng Việt