Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương cùng đông đảo các nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Ogata Yasua, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản dẫn đầu thăm Việt Nam và dự Trao đổi lý luận lần thứ 6 giữa hai Đảng.

Quang cảnh cuộc Trao đổi lý luận giữa hai Đảng Cộng sản

Đồng chí nhấn mạnh, chủ đề và nội dung Trao đổi lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực về lý luận và thực tiễn đối với hai Đảng, là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, góp phần làm phong phú hơn kho tàng lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh giới thiệu khái quát những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã đạt được trong công cuộc đổi mới của Việt Nam; đi sâu phân tích những đặc điểm và diễn biến của tình hình thế giới và khu vực, các thời cơ và thách thức đặt ra; nêu rõ các chủ trương, đường lối phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, tích cực đóng góp có trách nhiệm vào sự nghiệp chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Về vấn đề Biển Đông, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam chủ trương giải quyết những vấn đề bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ DOC, sớm đạt được COC; tôn trọng đầy đủ quá trình ngoại giao và pháp lý; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trong báo cáo đề dẫn, đồng chí Ogata Yasua, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản đã chia sẻ đánh giá về những đặc điểm chính của tình hình thế giới và khu vực, nêu rõ lập trường của Đảng Cộng sản Nhật Bản là cần đề cao trật tự quốc tế hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc.

Về vấn đề Biển Đông và biển Hoa Đông, đồng chí Ogata Yasua nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không làm căng thẳng tình hình và phức tạp hóa tranh chấp, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt thỏa thuận về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); khẳng định sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN là yếu tố hết sức quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc khu vực và môi trường hòa bình tại khu vực.

Trong hai ngày 27, 28-9, các đại biểu của Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

PV