Thay mặt Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và Kết luận số 21 của Trung ương khóa XI, qua đó  công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của TP Hồ Chí Minh đạt được những kết quả rõ rệt.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật trong phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Ngoài xử lý nghiêm các vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của thành phố, các cơ quan tư pháp của thành phố đã làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.   

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong vụ “đại án” Phạm Công Danh và đồng phạm làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng, TAND thành phố đã thể hiện bản lĩnh, kiên quyết, công tâm, khách quan trong xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật,  được sự đồng tình của dư luận.   

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục rà soát, đánh giá đúng mức tình trạng tham nhũng, lãng phí trên địa bàn; một mặt đã làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng nhưng   mặt khác cũng cần xem việc phát hiện, điều tra, xử lý tham nhũng đã được làm tốt hay chưa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng không chỉ là đấu tranh ngăn chặn tham nhũng lớn mà còn phải ngăn chặn nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực hành chính.

PV (theo TTXVN)