Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động PV Power đạt được trong những năm qua.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng khẳng định sự trưởng thành, hiệu quả của PV Power khi vươn lên trở thành nhà cung cấp điện năng lớn thứ hai của đất nước với tổng công suất nguồn điện đạt hơn 4.200MW, tổng doanh thu đạt hơn 180.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 9.600 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 8.800 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu PV Power một số vấn đề như phải rút ra những bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành sản xuất và đầu tư kinh doanh, tạo đà cho bước phát triển mới hiệu quả và bền vững. 

Lãnh đạo PVN và PV Power cần tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện đúng tiến độ các dự án nhiệt điện đang triển khai. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu các dự án mới cho giai đoạn tiếp theo, trở thành nòng cốt đưa công nghiệp điện lực dầu khí thực sự là 1 trong 5 lĩnh vực cốt lõi của PVN. PV Power cần chủ động thực hiện quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp, đầu tư có chiều sâu, xác định rõ các ngành nghề chính, phụ trợ để đầu tư đúng hướng, nâng cao chất lượng đầu tư sao cho có hiệu quả cao.

Vinh danh 26 người lao động tiêu biểu đã có những đóng góp và lao động xuất sắc, trong suốt 10 năm xây dựng và trưởng thành của PV Power.

Nhân dịp này, PV Power vinh danh 26 người lao động tiêu biểu đã có những đóng góp và lao động xuất sắc, trong suốt 10 năm xây dựng và trưởng thành của Tổng Công ty.

PV Power được thành lập theo định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) theo hướng đa dạng hóa ngành nghề sản phẩm lĩnh vực dầu khí, năng lượng; trong đó SXKD điện năng là một trong 5 lĩnh vực hoạt động cốt lõi của tập đoàn. 

Được sự chấp thuận của Chính phủ, Bộ Công Thương, ngày 17-5-2007, PV Power chính thức ra đời theo Quyết định số 1468/QĐ-DKVN của PVN với chức năng, nhiệm vụ chính là SXKD điện năng, tham gia xây dựng phát triển các nguồn điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bình An