Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ví dụ số liệu các đơn thư chưa giải quyết mà đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra là 87 đơn, trong đó Bộ Công an là 82 đơn, nếu so tỷ lệ 82/87 là lớn nhưng nếu so với tổng số hơn 116  nghìn đơn thì số liệu này rất nhỏ, chỉ chiếm tỷ lệ 0,07%. Sau khi đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chất vấn, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đã tranh luận lại.

Tổng Thư ký quốc hội Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Về việc này, Chủ tịch Quốc hội – người điều hành phiên chất vấn hôm đó đã đề nghị hai đại biểu trao đổi riêng với nhau. Sau đó phía Đảng ủy Công an Trung ương có văn bản gửi Đảng đoàn Quốc hội đề nghị xem xét phát biểu không chính xác của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. 

“Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nơi đại biểu Lưu Bình Nhưỡng công tác) đã mời đại biểu Lưu Bình Nhưỡng làm rõ nội dung này. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã tiếp thu. Sau đó, ông Lưu Bình Nhưỡng đã xuống Trung tâm báo chí kỳ họp Quốc hội trao đổi với các phóng viên về việc đó”, ông Phúc nói.

Phương Thuỷ