Tại phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sáng 24-5, nhiều ĐBQH quan tâm cho ý kiến về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước (Điều 21) và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan Thanh tra nhà nước (Điều 22).

Đại diện Cơ quan soạn thảo giải trình thêm vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) quy định, đã là báo cáo kiểm toán thì bắt buộc phải thực hiện, nhưng báo cáo này cũng không phải là quyết định cuối cùng và Tổng KTNN không phải là người xử lý những khiếu nại cuối cùng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Trong thực tiễn, khi cơ quan thuế chấp hành những kết luận của Kiểm toán, Thanh tra và quyết định thu thuế của người nộp thuế, kết luận Kiểm toán, Thanh tra tại cơ quan quản lý thuế thì cũng đã xảy ra nhiều trường hợp khiếu kiện, khiếu nại và nhiều trường hợp không hợp lý phải kiện ra toà, kiện quyết định thu thuế của cơ quan thuế. Do vậy chúng ta phải nghiên cứu điều này, sửa Điều 30 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, hoặc là ghi vào luật này, hoặc ghi vào Luật Kiểm toán…

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn chứng, cách đây 2 tuần, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính có chủ trì họp với KTNN, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ có liên quan để bàn về phương án xử lý kết luận của Kiểm toán, Thanh tra về Habeco, Sabeco và Unilever.

“Ví dụ vụ Unilever, Kiểm toán đưa ra số liệu ban đầu truy thu thuế là hơn 870 tỷ đồng, lần thứ hai là hơn 500, lần thứ ba là hơn 300. Bây giờ chúng tôi thống nhất với nhau đồng ý với mức hơn 300”, ông nói.

Bộ trưởng Tài chính cho rằng, trường hợp này mà ra quyết định ngay truy thu hơn 800, đến khi cơ quan thuế bị kiện thì không biết ra toà phải giải thích như thế nào. “Do đó chúng ta phải hết sức lưu ý. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo lại Quốc hội vấn đề này”, ông Dũng cho biết thêm.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc.

Ấn nút đăng ký tranh luận, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc đã giải trình thêm ý kiến của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng về vụ Unilever để các ĐBQH hiểu thêm, “tránh việc cho rằng KTNN kết luận không đúng”.

Theo Tổng Kiểm toán, Thanh tra Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã thanh tra Unilever và kiến nghị truy thu 383 tỷ đồng, và Unilever cũng đã nộp 383 tỷ đồng.

Sau đấy KTNN vào kiểm tra hồ sơ này, đề nghị truy thu 882 tỷ đồng và yêu cầu Đoàn Thanh tra giải trình tại sao chỉ truy thu 383 tỷ đồng.

Đoàn Thanh tra đã giải trình, do điều kiện cuối năm nên đoàn căn cứ số liệu do công ty tự tính toán (thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư mở rộng không được ưu đãi thuế trong giai đoạn 2009 – 2014) để kiến nghị truy thu, chứ chưa kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu liên quan của doanh nghiệp.

“Cho nên chúng tôi khẳng định việc kiến nghị truy thu 882 tỷ đồng là đúng và Đoàn Thanh tra thuế làm không đúng” – Tổng KTNN Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Ông tiếp tục giải thích, 8 tháng sau Unilever mới có khiếu nại thì KTNN đã làm việc với Tổng cục thuế, Chi cục thuế TP. Hồ Chí Minh và Unilever. “Họ cung cấp thêm hồ sơ mở rộng, và hồ sơ này chưa được giám định, chúng tôi kết luận 575 tỷ đồng”.

Sau đó có Phó Tổng Giám đốc Unilever sang làm việc với KTNN, Tổng cục thuế và Cục thuế tại KTNN thì họ chấp nhận 384 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị không phạt nộp chậm. “Chúng tôi kiến nghị với Bộ Tài chính và Tổng cục thuế đồng ý với con số này, còn lại sẽ giải trình, bổ sung sau”, ông Phớc cho hay.


An Quỳnh